Das LokMotivArchiv


131

ZSSK Cargo

 

131 014 + 131 013

17.04.2016

Štrba - Štrba zastávka
 

131 041 + 131 042

17.04.2016

Štrba - Štrba zastávka